Cách Vào Facebook Không Bị Chặn (Tháng 3-2013)

Lâu rồi không ai nhắc đến vụ facebook bị chặn nữa nhưng mấy hôm nay thì thiên hạ lại kháo nhau các cách vào facebook.Có nhiều cách vào, vẫn như cũ là cập nhật IP trong file hosts thôi.Đây là cách đơn giản nhất và an toàn

File hosts nằm ở đây C:/Windows/System32/drivers/etc

Bạn chỉ cần mở đường dẫn C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts là nó sẽ hỏi bạn cần mở bằng phần mềm nào.Dùng notepad nhé

Bạn copy dải IP dưới đây và paste vào file hosts rồi lưu lại

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com

Cực lắm mới phải làm vậy, hy vọng internet nhà bạn không bị chặn để có thể vào được Facebook

 

About Linh Lan

Love Facebook

:cuoi: :lungtung: :loimat: :lanh: :khoc: more »

Speak Your Mind

*